farní sbor v praze modřanech

Galerie prořez stromů

Profesionální prořezání lip a pokácení ořechu na farské zahradě