farní sbor v praze modřanech


  

..taková byla   N O C   k o s t e l ů    2019 u nás:

 

 

 

sborový dům

Českobratrské církve evangelické

Praha 12 – Modřany, Písková 263/6

 

 

 

 

18:15

Slovo na začátek  | modlitba | krátká biblická úvaha

18:30

Děti čtou dětem Bibli 

19:00

čas na prohlídku modlitebny, domečku, obrázků a videa  | rozhovory nad kávou

 

 

Večer hudby, slov a obrazů 

19:30

Hudba pro Pána Boha  | příležitostný band modřanského sboru

20:30

Bratr Jan Augusta jak ho neznáme  | Eliška Baťová

21:15

Hudba od Pána Boha  | varhany Pavel Veber

21:30

čas na prohlídku modlitebny, domečku, obrázků a videa  | rozhovory nad kávou

22:00

Hudba s Pánem Bohem  | zpívání s příležitostným bandem

22:30

pozvání na skleničku 

22:40

Čtení na dobrou noc  | Tomáš Taich 

22:55

Slovo na konec | děkovná modlitba

 

 

 

doplňkový program:

 

celý večer

 výstava fotografií a video z vánočních her | Tomáš Pokorný

19:00 – 20:30

 dětská dílna | v domečku


   o h l é d n u t í   z a    N O C Í   k o s t e l ů    2019   v   n a š e m    s b o r u  :

 

 

  

 

 

 

o h l é d n u t í   z a   v e l i k o n o c e m i  

   

 

17.4. 2019  / středa / 18:00  –  pašije, jedení beránka / další obrázky v galerii