farní sbor v praze modřanech

Galerie Ekumenická bohoslužba 2019

čt 24.1.2019 / 18:00 - Na náš sbor letos připadlo hostitelství pro setkání místních křesťanských sborů konané již tradičně v rámci týdne modliteb. Ekumenickou bohoslužbu vedl podle zvyku domácí duchovní a tak na našeho bratra faráře připadl úvod a závěr (poslání, požehnání); bratr Jiří Korda měl  úvodní modlitbu a 1.čtení; bratr Josef Pecinovský měl 2.čtení - základ kázání, jímž bylo Ježíšovo slovo z Mt 5,20, a také kázal. A hlavním tématem, jak kázání , tak i celých bohoslužeb bylo  téma spravedlnosti. Přímluvnou modlitbu pak měla farářka z Československé církve husitské Eva Buttová.

 

Počet účastníků byl odhadem kolem 60 lidí. Rozhovory při kávě, čaji , vínu i dalších pochutinách  byly družné a srdečné. Poslední účastníci odcházeli ve čtvrt na jedenáct. 

text: Zvonek Šorm / foto: Jitka Klubalová 

br.J. Pecinovský při kázání

br.J. Pecinovský při kázání

duchovní  J.Korda, lhotecká kataolická farnost, E. Buttová , Československá církev husitská a náš br. farář

duchovní J.Korda, lhotecká kataolická farnost, E. Buttová , Československá církev husitská a náš br. farář