farní sbor v praze modřanech

Galerie divadlo 2019

/ 4. adventní neděle  

Děti sehrály s velkou chutí a nasazením představení hry se zpěvy Zdeňka Šorma /v úpravě Hanky Šormové/ Všechno je jinak..

..a nakonec jedna ze zkoušky v sobotu ráno

..a nakonec jedna ze zkoušky v sobotu ráno