farní sbor v praze modřanech

Sborový dům je místem otevřeným setkání se společenstvím křesťanského vnímání života, s biblickým poselstvím, Ježíšovými myšlenkami a skutky.  

Uvědomujeme si, že slovo církev může dnes vyvolávat všelijaké představy. Ale jen ten, kdo zakusil, může poznat, zda jsou to představy odpovídající skutečnosti, či jde o představy zkreslené nebo přímo falešné. 

 

A protože nechceme zůstat uzavření  - ani ve svém chrámu, sboru nebo myšlenkách - stojíme o podněty ze života kolem. Zajímá nás proto, jak nás vnímá naše okolí, obec, sousedé. Zda a jak můžeme navázat a rozvíjet vzájemné vztahy, v čem si můžeme být blízcí a nápomocní nebo naopak, co je vnímáno jako vztahy ochlazující nebo rozdělující. 

Pro dobré fungování samotného společenství pak jsou nezbytné názory těch nejbližších - bratří a sester ze sboru. 

 

 

Máte-li nám co říci, napište to: 

e-mail / modrany@evangnet.cz 
 
 
 
 
 

co se čte ve sboru   

v a š e   l i t e r á r n í   t i p y 

..a co čtete vy ? Zaujala vás četba natolik, že máte chuť poslat to dál ?
Pošlete nám svoje krátké čerstvé recenze k publikování na modrany@evangnet.cz  
 
 
 

p o s l e d n í   t y p y   

 

Camus Albert, Mor, SNKLU 1963

Reportáž o události, která se tehdy nestala. Dnes jí múžeme ale sledovat víc než v přímém přenosu.. / Jan Taich veden zvědavostí jak to dopadne 

 

 

Marc Hamer, Jak chytit krtka a najít v přírodě sám sebe

Tulák, zahradník a chytač krtků popisuje, co vidí,slyší, čichá, hmatá. Vnímá přírodu všemi smysly, chápe ji rozumemi citem. "Nejsem v kontaktu s přírodou, já jsem příroda." Život ismrt jsou součástí koloběhu, do nějž patříme všichni, žížaly,krtci  i lidé. Příručka pro zahrádkáře, žánrové obrázky z Británie, sbírka básnív próze, tahle knížka je všechno dohromady. Doporučuji fandůmsvatého Františka.../ Eva Veberová  

 

 

Mornštajnová Alena, Slepá mapa. Host

Naše lidské osudy bývajíspletité. Něco ovlivnit můžeme - dobrými i špatnými rozhodnutími -jiné však - to, co je dáno širšími souvislostmi - nikoli. V tom nám nezbývá nežžít a nějak se s tím vyrovnat. Kniha o traumatech, tajemstvích i složitostiživota.../Zvonek Šorm

 

 
Ležák Zdeněk, Kocián Michal, Stopa legionáře - Příběh československých legionářů, Argo 2014.

Nemusíme vždy číst jen tlusté faktografické knihy, abychomnačerpali potřebné informace. I komiks může být poučný a podat o tématu celkemplastický obraz. Navíc poutavě. Kniha o těch, bez nichž by naše republika jen těžkovznikla.../Zvonek Šorm

 

  

Mornštajnová AnnaHanaHost 2017

Někdy  i uprostředutrpení, navzdory vlastní slabosti,  seobjeví to, co dá našemu životu smysl a co nás nutí život nevzdávat.

Prostý a přitom strhující příběh jedné židovské rodiny apředevším ústřední postavy knihy slečny Hany. Příběh vycházející ze skutečnýchudálostí. Příběh odkrývající mnohé - lidské i nelidské  - charaktery... / Zvonek Šorm 

 

 

Snyder Thymoty, Tyranie, 20 lekcí z 20. století, Paseka 2017

Dovedeme se poučit? Populisté, falešná propaganda, slibylepších zítřků, oligarchové a vůdci, snahy ovládnout média,  vyvolávat strach a nenávist, ponižovat vzdělané, veškerou moudrost vetknout jen dopár jednoduchých sloganů, důraz na práci, pořádek, slušnost, a proto i zaváděnírůzných omezujících opatření a odsunování některých na druhou kolej – tovšechno už tu bylo. A přichází to znovu, jen možná v trochu jiném hávu. Adějiny opět začínají hnědnout.

Kniha vyzývají k tomu, abychom jeden každý převzali svouodpovědnost za dějiny dřív než dojdeme tam, kde naopak nás semelou již nevratnédějinné události. Kniha s jasnými výzvami, co dělat.  Co může dělat snad opravdu každý. ../Zvonek Šorm

 

 

Marin Olivier, Geneze pražského reformního hnutí 1360-1419, Karolinum 2017

Sepsal francouzský historik labužník na české středověké dějiny /nar. 1971

..a je znát, že pán je cizinec. Číst o této části našíhistorie bez příměsí dle dra Nejedlého a jiných je příjemné. Mnoho osudů účastníků hnutí, které vypadaly dle učebnic méhomládí až nechutně hrdinsky, dostávají lidský rozměr a lze jim rozumět a o tolíp je přijmout

Škoda, že po mé četbě kniha vypadala jako talíř hovězípolívky po konzumaci tím, kdo nejí mrkev. Kniha je opatřena odkazy - ale v latině, a ty nebylykonzumovány. třešničky na dortu jsem tedy nejedl... /přesto doporučuji Tomáš Mikolášek.  

 
 
 
Putna Martin.C., Česká katolická literatura 1918-1945, ARGO  
..v létě lze číst i bychle, jako je tato. Nevím, kolik z těch 1390 stran ještě přelouskám, ale úvodních cca 280 stojí za doporučení! Chcete si udělat větší pořádek v povědomí o náboženství v situaci vzniku, trvání i konci 1.republiky? Setkáte se tu v souvislostech nové doby vedle papežských encyklik a představitelů mnoha vrsrtev katolocismu i s myšlením T.G.K, K.Č., ale také s duchovními východisky, vlivem a rolí našich J.L.Hromádky a E. Rádla - ať zmíním největší hvězdy. Putna si je vědom, že připravit si prostor pro pochopení katolické literatury znamená zevrubně předložit stav křesťanského světa ve všech jeho vyznáních. A je strhující sledovat, jak se mu daří předkládat uspořádaný pohled na dobu plnou zvratů, být přesvědčivý v detailu a snad právě pro množství citací zůstat i čtivý. ../a v neposledním: nastartovat chuť k dalšímu hlubšímu čtení ..Honza Taich    
 
 
Heryán Ladislav, Stopařem na této zemi  
..krátké promluvy až kázání podložená životem, často na takzvaném okraji společnosti, umanutí, uhranutí a úžas nad velkorysostí Boží, jen ji vpustit..  Ježíš stopuje u silnice, když mu nezastavím a nevezmu ho dovnitř, nikdy se jeho příběh doopravdy nedozvím.. / přečetla Hanka Šormová 
 
 
Vácha Marek, Nevyžádané rady mládeži , nakladatelství Cesta, 103 str. , 138,- Kč 
..kulometná palba, spíš kobercový nálet, důvodů, proč vyrazit na svojí vlastní cestu životem podle Boha, ochrana před pohodlností a osobně zaujaté naléhání: postav se na své nohy a následuj JC, jdi, ať si nevyčítáš, až bude pozdě, žes nevyrazil, kdo chce, ten jde..  / dedikováno mládeži, pošmáknou si starší - byť se závistí, že svůj čas prošvihli, Honza Taich