farní sbor v praze modřanech

 

 

 

Faráři sboru: Magdalena a Lukáš Ondrovi 

/ 241 773 379 /  modrany@evangnet.cz

ve sborových a organizačních záležitostech kontaktujte kurátorku sboru Hanu Šormovou
/  602 834 923 / hanka.sormova@volny.cz   

 

 

 

 

Sborová F.B. stránka - prostor, kde můžeme být bez obav v kontaktu . Vstuptupujte bez váhání, lajkujte, sdílejte.

Staňte se editorem a můžete vkládat své příspěvky / texty a obrázky/. Napište si na modrany@evangnet.cz o oprávnění.   

 

 

 

 

o z n á m e n í  

 

Biblická hodina pro děti začne 1. října v 17:00.

 

Fara už je zase plná života

S radostí všem oznamujeme, že naše fara už má zase své obyvatele. Faráři Magdalena a Lukáš Ondrovi se v srpnu nastěhovali.       

..a od 1.9. se ujali plně své služby. Vítejte a ať se vám tu líbí a daří.

 

 

 

 

pravidelné nedělní bohoslužby v 9:30 

 

 

 

s b o r o v ý    p r o g r a m   n a   z á ř í

 

středa 23.9. | 19:00 - biblická hodina 

neděle 27.9. | 9:30 - bohoslužby 

 


s b o r    s o b ě 

 

 

Moje fara. Adopce na blízko

 

Milé sestry a bratři, členové modřanského sboru i přátelé,

farní byt našeho sborového domu prošel poměrně značnou rekonstrukcí.

Opravy byly náročné nejen na náš čas, ale i finančně. Nejen, že něco stál materiál, ale na řadu prací bylo třeba pozvat

odborníky. I když je hotovo, obracíme se na vás s prosbou o zapojení se a formou adopce přispět na relizované opravy a úpravy.

Je možné si vybrat konkrétní část fary, kterou si chcete adoptovat, a částku, kterou přispějete na její zvelebení.

 

Dveře | Okno | Komín | Výmalba |  Podlaha 

100,- | 200,- | 300,- | 400,- | 500,- | 1.000,- 

 

Částku je možné složit do rukou pokladníka

či poslat na sborový účet. Číslo účtu: 69463329/0800

| do zprávy pro příjemce uveďte, jakou část fary a v jaké výši si adoptujete

 

Všichni adoptující se mohou těšit z přispění na dobrou věc i na malý dárek.

 

 

 

 

c í r k e v    

 

 

18. 9. se konal Synod   -  podívejte se na jaký byl

 

 

 

p o m á h á m e

 

 

podporujte svého knihkupce 

Budete objednávat knihu? Objednejte tedy v Kalichu ! 

Naše knihkupectví v Husově domě vám může nabídnout prakticky cokoliv - výběr je nepřeberný a to nejen křesťanské literatury, ale i beletrie a dalších žánrů. Podívejte se, co mají - co nemají obratem vám objednají a pošlou - stačí zavolat ../

 

 

..a můžete začít třeba s novou knihou našeho příležitostného kazatele Martina C. Putny Karel Čapek: Skoro modlitby , 200 stran, vydal Biblion

Proč takovou knihu ?  M.C. P. vysvětluje.. 

 


 

Jak žije ČCE v těchto dnech ?

aktuálně o naší církvi na  FB ČCE 

 

 Image result for logo facebook

 

 

Informace z UCK 

jsou dostupné zde 

 

  

 

s o u č a s n o s t 

   

 

schůze staršovstva   

 

1.9. - Staršovstvo opět kompletní - tedy i se svými faráři, kteří čerstvě nastoupili do služby. Byl schválen zápis z červnového jednání. Většinovou náplní tentokrát byly opět organizační záležitosti, ale radostnější - vše se točilo kolem rozjíždějícího se sborového života utlumeného prázdninami i neobsazením sboru. Neděle už fungují pravidelně, tvoří se program v týdnu: děti, mládež, biblické, střední generace - ale už je jasné, že 17. bude seznamovací setkání na farské zahradě. Ta si žádá neodkladně generální údržbový zásah - podle odborného posouzení stavu porostu pak vznikne koncept jejího využití. Pokračovat budou práce na zastřešení zahradního altánu.          

 

Příští staršovstvo: v úterý 6. 10. 2020 od 19 : 15       

 

 

 

 

d o k u m e n t

  

Strategický plán ČCE do roku 2030 

 

Církev potřebuje neustálou obnovu. Má být stále reformována - "semper reformanda". Synod v tomto dokumentu předkládá strategický plán pro dílčírozhodování na úrovni sborů, seniorátů i celé církve přibližně do roku 2030.

Neděste se tématu  ani úřední terminologie - jsou za ní povzbudivé myšlenky nové cesty k duchovní obnově . Seznamit se s textem je k užitku každému a všem. Úplné znění plánu  

 

 


t é m a

 

kniha - čas znovu nalezený 

 

Nejdůležitější knihou je nám Bible

a pro sbor pak hned sborová knihovna.  Pro náš sbor jí uspořádává sestra Eva Doležalová. Děkujeme a už se tešíme na obnovený knihovnický život neb kde jinde, než na faře se dostat k dobré nebo odborné knize ??     

 

 

..a vy? Dočetli jste právě poslední list knížky, sklonili jí na kolena a vydechli - ha - tak to bylo něco ?? Napište o ní řádek, dva. Vaše radost z četby se stane rozbuškou zájmu pro druhé. Své minirecenze do rubriky "vaše podněty" posílejte na sborový mail   modrany@evangnet.cz . Kdykoliv.    

 

 

nové recenze 

 

 

Jan Tománek, Lustr pro papeže, skutečný příběh z pekla normalizačních lágrů

 

Kniha volně inspirovaná skutečným životním příběhem Míly Petrovského a dalších věznů.

Osmnáctiletý vypravěč příběhu  Míla se dostal do vězení v létě 1969, náhodně zatčený při vandru na Šumavu. Z výkonu trestu byl propuštěnv roce 1980, přežil jen shodou okolností, se zmrzačeným tělem i hlavou.  Začínal v Libkovicích, žil na Borech, ve Vykmanově v Krušných horách. Od roku 1978 v Minkovicích, v zařízení s režimem koncentračního tábora. Jako všichni vězni, brousil skleněné ověsy na luxusní zboží firmy Preciosa, státní dary i zboží k prodeji za valuty. 

Knížka je menší rozsahem, napsaná strhujícím způsobem, ale pro realistické popisy záměrného týrání a fyzické likvidace  nedoporučuji každému.  Mně posunula představu o  reálném socialismu. Nemuselo se jednat jen o nepřiměřené tresty pro odpůrce ideologie,  ani o pomstu nebo selhání systému vězeňství, ale  i dokonalé zneužití separované skupiny vězňů jejich totálním pracovním nasazením při výrobě vysoce lukrativního zboží.     

Budova v Minkovicích, přezdívaná Minkau, byla demolována v roce 1990. Někteří ze zaměstnanců a řídích pracovníků jsou stále účastníky veřejného života.  Tyto informace lze najít ke knížce na netu.

Tož to zkuste. / přečetla, sepsala a doporučuje Eva Veberová 

 

 

Albert Camus, Mor

 

Reportáž o události, která se tehdy nestala. Dnes jí můžeme ale sledovat víc než v přímém přenosu.. / Jan Taich veden zvědavostí jak to dopadne 

 

 

..a co vy, bratří, nedočetli jste a nemáte něco radostnějšího ??

 

 

 

n o v é    u p r a v e n é   z n ě n í    M o d l i t b y    P á n ě   

 

 /důvody a vysvětlení změn najdete zde,  stejně jako 

 

r e v i d o v a n é   z n ě n í   v y z n á n í   v í r y 

 

 

 

 

 

Evangelický zpěvník www. Nový ještě není na světě, ale už je na webu 

 

Informace a spousta ochutnávek. Vyberte si, jestli se rovnou vydáte za písněmi nebo si prohlédnete tváře a profily těch, kdo za přípravou zpěvníku stojí.

Aktuality i představení písní sledujte také na našem Facebooku. 

 

 

 

 

a     n a k o n e c 

 

 

Tipy pro cestovatele

Mista reformace

Vítejte na novém webu, kde se můžete seznámit s místy, která souvisejí s hnutím zvaným REFORMACE. Některá místa toto hnutí už jen připomínají jako památníky proběhlých dějin, na některých místech reformace žije i v současnosti. 

..a pokud se vydáte na cesty, tak vězte, že existuje webubytování (nejen) v evangelické církvi – tipy a místa, kde se lze ubytovatv rámci sborů i mimo ně najdete na  http://ubytovani.evangnet.cz/