farní sbor v praze modřanech

p o v z b u z e n í    n e j e n    p r o    n e d ě l i 

 

Dopis kurátorky sboru Hanky Šormové 

 

9. 5. 2020   

 

Milé sestry a bratři, milí přátelé! 

 

S dalším pozdravem a bohoslužbami pro tutoneděli přináším i radostnou zprávu.  

Vzhledem k uvolňování opatření a vývoji pandemiejsme se rozhodli zahájit naše modřanské bohoslužby již v neděli 17.5.!!!! 

Je samozřejmě na vás, zda se chcete zúčastnit, neboještě budete chránit sebe i své blízké – obojí je pochopitelné. Na ty, kteříještě zůstanou raději doma budeme myslet a zůstaneme spolu i na dálku.

 

 

Pro tuto neděli posílám slovo Mároše Klačka (našehosoučasného administrátora) z kostela na Smíchově http://ccesmichov.cz/web-archiv/nahravky-kazani/, v příloze posílám přímluvnou modlitbu a slova písní, kterými je slovo br.Klačka  doprovázeno.

 

A spolu s nimi přeju nám všem, abychom sev tomto „přidušeném“ období dokázali nadechnout, rozdýchat sebe, svérodiny, své blízké odpouštěním, trpělivostí, radostí. Ať nás provází Kristus ajeho slova: Pokoj vám. 

 

Hanka Šormová

 

 

Ještě jednou ohlášky: 

 

Příští neděli 17.5. se již můžeme sejít nabohoslužbách v našem kostele v Modřanech. 

Kázáním nám poslouží bratr Jakub Malý, na zahradě byměla být i nedělka. 

Nezapomeňte však na roušky a to, že (kromě členůjedné rodiny) bychom měli dodržovat rozestupy 2 metry.

 

Kdo bude chtít, může se sejít na popovídání a oheň nazahradě sboru také ve čtvrtek 21.5. od 17 ti hodin.

 

Každou sobotu (nebo i v jiných domluvených časech) se můžete zúčastnit brigád – prací ve farářském bytě, sborovém domě ina zahradě je dost !(Viz tabulka prací v příloze).

 

20.6. bude i u nás  Noc kostelů – počítejte s tím!

 

Pište, volejte (602834923), kdy byste mohli dorazit!  

 

 

  

 

Pozdrav sestry farářky Magdaleny Ondrové 

 

27.3.2020 

Milí přátelé v Modřanech,

   zdravím vás do vašich rúzných domácích izolací. Zdá se mi, že technické záležitosti této zvláštní doby, celkem zvládáme. Jsme ale také asi více čí méně (záleží na naši nátuře a okolnostech našich soukromých životů) vystaveni jisté úzkosti. Možná také o vlastní úzkosti nejsme moc zvyklí mluvit.
    Myslím v těchto dnech častěji než obyvkle (a jistě nejsem sama) na biblické příběhy o krizích. O potopě světa, cestě Izraelců pouští, o vražedném suchu za časů proroka Eliáše, o učednících na lodi zmítané bouří. Ty příběhy jsou dost drsné, jenomže my jsme zvyklí poslouchat je z odstupu a vidět v nich už jasné poučení, protože jsou to příběhy zasazené do kontextu naší víry. Ale hlavně: známe jejich konce.
    Teď jsme se ocitli uprostřed příběhu nikoli jako posluchači, ale jako postižení či jako svědkové postižených. A nevíme, jaký ten příběh bude mít konec. Je to ale příležitost nově se učit počítat s Bohem – a to právě v nejistotě a teprve na cestě k nějakému konci.
    Chci vás povzbudit k naději, že i v tomto našem dnešním příběhu, ačkoli je jiný než ty známé biblické, ale ukazuje stejnou lidskou zranitelnost, nás Bůh neopustí.

A v příloze posílám virtuální knížku Hany Voříškové, naší kamarádky z Chocně, která je divadelnice, výtvarnice a také šička roušek....

Srdečně zdravím a přeju hodně sil
Magdalena Ondrová

 

 

 

Pastýřský list synodního seniora

14.3.2020 

Pokusme se současný čas omezení přijmout jako dar. Je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Podporujme ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za fungování nutných služeb.

 

Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé,

 

 

prožíváme těžký čas. Zákeřný vir změnil během několika dnů způsob života celé planety.

 

Jednou se budeme ptát, zda tato situace nastala bez varování, nebo jsme varování neviděli, či vidět nechtěli. Avšak dnes, v čase nouzového stavu v naší zemi, je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Ani nevyslovujme to, co zbytečně šíří chaos a neúctu k ostatním lidem.

Respektujme rozhodnutí vlády. Přejme panu premiérovi, ministrům, vládám všech zemí, aby jim Bůh dával sílu, zdraví, moudrost a pokoru.

 

S úctou přijímejme úsilí všech, kdo pečují o staré, slabé, bezbranné. Podporujme ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za fungování nutných služeb. Vyjadřujme jim dostatečně svou důvěru i své poděkování.

 

Modleme se za nemocné, za nejvíce postižené země, Itálii, Německo, Řecko a další země v Evropě i ve světě, i za to, aby se strašná infekce nepřenesla do táborů pro uprchlíky a na místa, v nichž nelze zajistit ani hygienu, ani spravedlivé podmínky pro život. 

 

V příštích týdnech se nebudeme scházet k bohoslužbám. Budou nám velice chybět. Avšak čas bez bohoslužeb neznamená čas bez Boha. Vždyť Kristus Ježíš zemřel a byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Od něj nás neodloučí ani smrt, ani život, ani přítomnost, ani dočasné zrušení bohoslužeb, ani koronavirus.

 

Pokusme se současný čas omezení přijmout jako dar. Modleme se, čtěme Bibli – nejlépe nahlas – sami i s nejbližšími. Objevujme znovu krásu Žalmů, třeba vyznání, že Bůh je naše útočiště i síla, ve všelikém soužení, pomoc vždycky hotová. Objevujme sílu textů písní v našich zpěvnících. Naplňme přítomnost nadějí i pokorou, vždyť život po současné krizi bude jiný, skromnější, ale proto nemusí být horší.

 

Každý z nás může aktivně informovat druhé např. o bohoslužbách a dobrých pořadech v televizi, rádiu, nebo o dobrých knihách. Pomocí jsou i denně aktualizované webové stránky naší církve e-cirkev.cz a ustredicce.cz.

 

Nouzový stav bude zřejmě platit i v době velikonočních svátků. Hledejme společně jako církev, i každý sbor podle svých podmínek, jak Velikonoce oslavit i při respektování všech omezení.

 

Jsme po mnoha desetiletích první generace, která se v naší zemi vyrovnává s pandemií tohoto druhu. Ale rozhodně nejsme první generace, která se vyrovnává se zlem. Na sklonku války, v dubnu roku 1945 přišel do sborů naší církve dopis synodní rady, v němž se mj. píše: Učiňme všechno pro své tělesné bezpečí a pro zachování svých životů, ale varujme se malověrného a zbabělého strachu… Nejde v těchto těžkých hodinách jen o zachování života a majetku, ale o Boží slávu a čest, o to, abychom mu nalezeni byli věrní.

 

Kéž i společenství s těmi, kdo už jsou doma u Krista, nás posiluje v čase tomto i příštím.

 

Pokoj Boží s námi všemi.

 

 

 

S úctou

 

Daniel Ženatý, synodní senior

 

synodní rada Českobratrské církve evangelické

 

 

 

 

p o m á h á m e

 

 

Jediným zdrojem finančních prostředků našeho sboru jeobětavost jeho členů.

Veškeré finanční nároky na provoz sboru (kromě platu faráře)jsou hrazeny z tohoto zdroje.

Snaha staršovstva sboru je dostát výzvě evangelia a tedyzbytnou část peněz rozdělit potřebným.

 

 

 

V roce 2019 tak bylo rozděleno 25% z celkového příjmu sboru.

 

Podpořili jsme:


Duchcovský sbor

Fond Compaternitas

Adopcí na dálku 2 děti

Fond klidného stáří

Jeronýmovu jednotu

Tisk ČCE

Diakonii 

Bohoslovce a vikariát 

 

 

 

Pozdrav Pánbůh naše drahé sestry a bratry, neboť bez nich bybyl seznam prázdný

 

 

Čeští evangelíci podpoří prostřednictvím Lékařů bez hranic uprchlíky v Řecku 

/2.1.2020 - Synodní rada Českobratrské církve evangelické podpoří mimořádným příspěvkem organizaci Lékaři bez hranic. Částka 200 tisíc Kč by měla přispět k řešení znepokojivé situace uprchlíků na řeckých ostrovech. celý článek