farní sbor v praze modřanech

podpora 

sbor sobě   |   sbor druhým

 

 

Postní sbírka 2021

 

I letos jsme se opět připojili k Postní sbírce Diakonie tentokrát ve prospěch dětí syrských uprchlíků žijících v Libanonu. 

Více si přečtěte zde 

/a na další podrobnosti se můžete podívat také na www.postnisbirka.cz

 

Přispívat bylo možno po celé postní období až do Velikonoc. Vybraná částka byla poslána Diakonii ČCE.

Děkujeme za vaše přispění. 

 

 

 

 

 

s b o r    s o b ě


 
    

Moje fara. Adopce střechy

 

Milé sestry a bratři, členové modřanského sboru i přátelé,

 

charakter podzimního zásahu na části střechy, kudy zatékalo, se nečekaně změnil z lokální opravy na výměnu krtiny celé jižní strany sborového domu. Při rekonstrukci dojde sice zjednodušením střechy - bude odstraněn vikýř a jedno průlezové okno - k jisté úspoře, ale i tak náklady na výměnu tašek, latí a opechování přesáhnou 130 tisíc. To je nejen razantní průlom do našeho letos už tak napjatého rozpočtu, ale větším dílem částka, se kterou nebylo počítáno.

Opět tedy stojíme před vámi s prosbou o zapojení se do sborového financování. Adopcí části střechy přispějte na akci, která nesnesla odkladu. Podaří-li se do konce roku vybrat 80.000,- Kč, bude díra v rozpočtu  zapravena.

 

Částku je možné složit do rukou pokladníka či poslat na sborový účet. Číslo účtu: 69463329/0800, variabilní symbol 333

A pokud si chcete svůj příspěvek promítnout do reality stavby, tak vězte, že třeba jedna usazená taška přijde na stovku.. 

 


 

Nedělní sbírky

lze posílat na účet sboru 69463329/0800, VS 333, případně QR kody 

 

        

 

    200 Kč                                     100 Kč                                    50 Kč 

 

 

 s b o r    d r u h ý m 

 

 

 

podporujte svého knihkupce 

Budete objednávat knihu? Objednejte tedy v Kalichu ! 

Naše knihkupectví v Husově domě vám může nabídnout prakticky cokoliv - výběr je nepřeberný a to nejen křesťanské literatury, ale i beletrie a dalších žánrů. Podívejte se, co mají - co nemají obratem vám objednají a pošlou - stačí zavolat ../

 

 

  

 

V roce 2020 

 

jsme na z darů vybraných při sborových sbírkách - mimo část odvedenou na předepsané celocírkevní účely - podpořili:Jeronýmovu jednotu
adopci dvou dětí na dálku
Diakonii
sbor Beroun