farní sbor v praze modřanech

   

 


 

náš sbor 

přehled kontaktů   |   kdo je kdo   

 

 

  

 

 

 

bohoslužby    |    neděle  9:30 

  

 

 

Přehled kontaktů

 

adresa sboru a fary     |    Sbor ČCE v Praze – Modřanech, Písková 6, 143 00 Praha 12
e-mail      |     modrany@evangnet.cz
telefon     |     777966673  M.Ondrová    |     608966679  L.Ondra

 

 

faráři sboru    |    Magdalena a Lukáš Ondrovi  

 
rozhovor s farářkou či farářem je možné domluvit telefonicky nebo e-mailem: 

magdalena.ondrova@seznam.cz    |    777 966 673

lukondra@tiscali.cz    |    608 966 679

 

 

ve sborových a organizačních záležitostech kontaktujte kurátorku Hanu Šormovou 

hanka.sormova@volny.cz    |   602 834 923

 

 

bankovní spojení     |    69463329/0800 Česká spořitelna
variabilní symboly   |    333 - běžné sbírky a salár    |    555 - Jeronýmova jednota

 

ičo   |   66002753


    sborová F.B. stránka - prostor, kde můžeme být bez obav v kontaktu 

 

 

 

 

 

 

Kdo je kdo

 

 

Staršovstvo našeho sboru

 

Hana Šormová  / kurátorka sboru    |    hanka.sormova@volny.cz

Iva Šlegrová  / místokurátorka     |    iva.slegrova@outlook.com   

Filip Groschl     |    groschlf@gmail.com   

Martin Jech     |     mjech.gt@seznam.cz

Jitka Klubalová     |    jitka.klubalova@gmail.com

Marta Kuchtová  / zapisovatelka     |     marta.kuchtova@centrum.cz 

Tomáš Pokorný     |     tompoko@quick.cz 

Markéta Skrbková     |    bedronka@post.cz 

Petr Staněk     |    petrstanek71@seznam.cz 

Jan Taich / webová stránka     |    taich@velointest.cz

Magdalena Ondrová / farářka    |    magdalena.ondrova@seznam.cz 

Lukáš Ondra / farář     |    lukondra9@gmail.com

 

 

Hejsková Bohumila  / náhradnice     |    hejskova@stapro.cz 

 

 

Další členové sboru s "funkcí"Jaroslav Toman / pokladník     |     tomanovi431@gmail.com

Daniela Pokorná, Petr Veber, Pavel Veber, Jan Baťa  / varhaníci

Eliška Baťová / sbormistryně     |    Ela.Est@seznam.cz

 


Webová stránka    |    modrany.evangnet.cz

Jan Taich    |   redakce 

Zuzana Farková    |   grafika