farní sbor v praze modřanech

 

 

 

Vidíte, není tak těžké, vyhledat náš sbor... a abyste nás kontaktovali, nemusíte být zrovna v tísni nebo ztrácet oporu – setkání vdechne radost, dialog posiluje, ale i dobrá zpráva těší.

 

Přehled kontaktů

faráři sboru: Magdalena a Lukáš Ondrovi 

adresa sboru a fary / Sbor ČCE v Praze – Modřanech, Písková 6, 143 00 Praha 12
e-mail / modrany@evangnet.cz
telefon / 241 773 379

 
rozhovor s farářkou či farářem je možné domluvit telefonicky nebo e-mailem:

777 966 673 magdalena.ondrova@seznam.cz ; 608 966 679 lukondra@tiscali.cz

 

ve sborových a organizačních záležitostech kontaktujte kurátorku sboru Hanu Šormovou / 602 834 923 / modrany@evangnet.cz

 

bankovní spojení 69463329/0800 Česká spořitelna
variabilní symboly: 333 - běžné sbírky a salár  / 555 - Jeronýmova jednota

 

ičo 66002753


Kdo je kdo

 

 

Staršovstvo našeho sboru

 

Hana Šormová / kurátorka sboru/ modrany@evangnet.cz

Iva Šlegrová / místokurátorka / iva.slegrova@outlook.com   

Filip Groschl / groschlf@gmail.com  

Martin Jech / mjech.gt@seznam.cz

Jitka Klubalová / jitka.klubalova@gmail.com

Marta Kuchtová / zapisovatelka / marta.kuchtova@centrum.cz 

Tomáš Pokorný / tompoko@quick.cz 

Markéta Skrbková / bedronka@post.cz 

Petr Staněk / petrstanek71@seznam.cz 

Jan Taich / webová stránka / taich@velointest.cz

Magdalena Ondrová / farářka/ magdalena.ondrova@seznam.cz 

Lukáš Ondra / farář / lukondra9@gmail.com

 

 

Hejsková Bohumila / náhradnice / hejskova@stapro.cz 

 

 

Další členové sboru s "funkcí"Jaroslav Toman / pokladník

Daniela Pokorná, Petr Veber, Pavel Veber, Jan Baťa / varhaníci

Eliška Baťová / sbormistryně

 


Webová stránka

Jan Taich / redakce 

Zuzana Farková / grafika

Sans&Serif / stavba stránky