farní sbor v praze modřanech

 

 

Bohoslužby již na živo, sborový program částečně ještě on-line 

 

 

 

neděle 9:30 - bohoslužby

v omezením počtu ve sborovém domě v Modřanech 

souběžně i on-line  https://meet.jit.si/cce-modrany 

děti za dobrého počasí mají nedělku na zahradě.

 

 

 

pondělí - 2. a 4. v měsíci 19:00 - schůzka konfirmandů  on-line

 

středa 19:00 - biblická hodina on-line  https://meet.jit.si/cce-modrany  

středa - 1. a 3. v měsíci 17:00 - schůzka konfirmandů on-line 

 

čtvrtek - 1.a 3. v měsíci 17:00 - náboženství on-line   

čtvrtek - 3. v měsíci 20:00 - setkání střední generace on-line 

 

 

další setkání on-line v týdnu najdete v aktuálně  

 

 

Adresu https://meet.jit.si/cce-modrany si otevřete v prohlížeči Chrome (ke stažení je zde: www.chrome.com - Firefox také funguje, ale mohou se vyskytnout problémy). Samozřejmě je třeba mít funkční mikrofon a kameru.

Je možné použít i mobilní telefon. V něm je třeba nainstalovat aplikaci "Jitsi Meet". Název konference: cce-modrany.

 

 

 

 Pravidelně v týdnu 

/pokud neplatí mimořádná opatření 

 

 

neděle 9:30  - bohoslužby / nedělka - souběžné setkání dětí  

 

pondělí 2. a 4. v měsíci  / 19.00 / schůzka konfirmandů    

 
úterý               každé 1.  v měsíci  / 19:15  / staršovstvo      

 
středa 1. a 3. v měsíci  / 17.00 / schůzka konfirmandů

          1. a 3. v měsíci / 19:00 / biblická hodina pro dospělé

 

čtvrtek 1. a 3. v měsíci  / 17.00 / náboženství

                    3. v měsíci  / 20.00 / setkání střední generace