farní sbor v praze modřanech

Galerie GAW Fest 2008

Ve dnech 30. května až 1. června se na pozvání Württembergské divize GAW (Gustav Adolf Werk – organizace Německé evangelické církve pro pomoc především zahraničním evangelickým sborům při financování přestaveb nebo novostaveb církevních budov) zúčastnila delegace našeho sboru její každoroční slavnosti, jejímž centrem byl letos Neuenbürg. Z Modřan se vypravili : Petr Kraus, Bohumil  Květenský a Jan Hrabák. B. Květenský a J. Hrabák  přednesli při sobotním večerním setkání účastníků slavnosti zprávu, jak byl využit dar GAW při rekonstrukci modřanského sborového domu. Při nedělních bohoslužbách pod širým nebem kázal P. Kraus. Modřanská výprava byla po celou dobu hostem Ottenhausenského sboru, s nímž Modřanský sbor udržuje mnohaleté přátelské vztahy. / foto: Bohumil Květenský

 

Typická Schwarzwaldská krajina

Typická Schwarzwaldská krajina

Ottenhausen – pohled z místa bohoslužby pod širým nebem

Ottenhausen – pohled z místa bohoslužby pod širým nebem

Exteriér kostela v Loffenau.  V dolní (nejstarší, původní) části věže byly restaurovány překrásné středověké nástěnné malby

Exteriér kostela v Loffenau. V dolní (nejstarší, původní) části věže byly restaurovány překrásné středověké nástěnné malby

Střídmě krásný interiér evangelického kostela v Loffenau

Střídmě krásný interiér evangelického kostela v Loffenau

Pohled na kůr s restaurovanými varhanami v kostele v Loffenau

Pohled na kůr s restaurovanými varhanami v kostele v Loffenau

Modřanští u společné večeře v Ottenhausenu

Modřanští u společné večeře v Ottenhausenu

Ottenhausenský farář  Georg A. Maile

Ottenhausenský farář Georg A. Maile

..a Petr Kraus

..a Petr Kraus

Bohoslužby  1. června v Ottenhausenu pod širým nebem . Před horkem není úniku ani ve stínu.

Bohoslužby 1. června v Ottenhausenu pod širým nebem . Před horkem není úniku ani ve stínu.

Mládež v Ottenhausenu navazuje s mládeží v Modřanech neformální přátelské kontakty. Dobrý příslib do budoucna !

Mládež v Ottenhausenu navazuje s mládeží v Modřanech neformální přátelské kontakty. Dobrý příslib do budoucna !