farní sbor v praze modřanech

Galerie 90. výročí ČCE / u nás

Od pátku 21. do neděle 23. listopadu 2008 se v naší církvi slavilo.   90. výročí ČCE jsme si pěkě užili i u nás. Nedělní bohoslužbou nám posloužil bratr farář Gregorio Plescan z Benátek, navštívili nás hosté ze Skotska a objevil se i farář z Maďarska. Příjemným pokračováním společenství byl pak sborový oběd v salonku restaurace Černý kůň. /foto Tomáš Pokorný

Kázáním posloužil br. farář G. Plescan z Valdenské církve / skvělý překlad br. F. Doležala

Kázáním posloužil br. farář G. Plescan z Valdenské církve / skvělý překlad br. F. Doležala

...momentka očekávání věcí příštích / oběda

...momentka očekávání věcí příštích / oběda