farní sbor v praze modřanech

Galerie Jubilejní sborové shromáždění

První adventní neděli 27.11.2016 jsme si připomněli 4 kulatá výročí bytostně se dotýkajícíh našeho modřanského sboru: 80let od prvního shromáždění, 70let filiálního sboru, před 60ti lety byl ustanoven sbor ČCE v Modřanech a před 10lety zahájen provoz v rekonstruovaném sborovém domě. Oslava v duchu sbor sobě byla živá a radostná. Promlouvali pamětníci dob na úsvitu dějin i tvůrci nové podoby modlitebny /architekt David vávra a stavitel Jaromír Křivihlavý/. Závěr ale patřil budoucnosti našeho sboru, když po ročnících nastupovaly děti, které se v poslední dekádě narodily. A že se posluchači nenudili, dokládají skvělé fotky Petra Vebera..